1. Internetinės svetainės autovartai.lt paslaugų įkainiai:

1.1. Vienos transporto priemonės pardavimo skelbimo svetainėje autovartai.lt  talpinimo kaina: 0,99 euro centų / 365 dienų laikotarpiui.

Internetinės svetainės autovartai.lt naudojimosi taisyklės 1.Bendrosios taisyklės 1.1. autovartai.lt taisyklės nustato tarpusavio teises tarp svetainės administracijos ir svetainės vartotojų ir klientų. 1.2. Svetainės autovartai.lt  vartotojai ir klientai pažymėdami ir patvirtinantys,  kad perskaitė autovartai.lt taisykles sutinka su šiomis svetainės autovartai.lt  numatytomis  naudojimosi  paslaugų ir prekybos taisyklėmis ir sąlygomis. 1.3. Svetainės autovartai.lt  administracija pasilieka sau teisę savo nuožiūra keisti  šios svetainės taisykles ir svetainės įkainius. 1.5. Asmenys,  kurie nesutinka su šių svetainės taisyklių sąlygomis negali būti šios svetainės vartotojais ar klientais. 1.6. Svetainė administracija šiose taisyklėse toliau vadinama:  svetainės paslaugų teikėju arba administratoriumi. 1.7.Svetainės autovartai.lt  vartotojai yra asmenys perkantys automobilių dalis, talpinantys svetainėje autovartai.lt automobilių pardavimo, pirkimo ar keitimo skelbimus (toliau šiose svetainės taisyklėse vadinami  vartotojais arba klientais.) 1.8.Svetainės paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę esant reikalingumui pagal susidariusias numatytas ir nenumatytas aplinkybes keisti svetainės autovartai.lt taisykles. 1.9.Pagal šias svetainės autovartai.lt  taisykles svetainės klientas ar vartotojas sutinka,  kad svetainės administracija kliento pateiktas  nuotraukas gali panaudoti savo svetainės reklaminiais tikslais neatskleisdama kliento ar vartotojo asmeninių duomenų po kliento ar vartotojo skelbimo galiojimo laiko pabaigos nekompensuodama ir papildomai neperspėdama svetainės vartotojo ar kliento. 2.Svetainės autovartai.lt veikla 2.1. Šios svetainės paslaugų teikėjas teikia  technines sąlygas ir galimybes informacijos patalpinimui. 2.2.Svetainės autovartai.lt  vartotojai pažymėdami , kad sutinka su autovartai.lt  taisyklėmis sutinka, kad svetainės administracija naudotųsi  trečiųjų asmenų įmonių ar kitų įstaigų paslaugomis,kad galėtų tinkamai ir kokybiškai atlikti svetainės administratoriaus pareigas. 3.Svetainės autovartai.lt slapukų išdėstymo nuostatos 3.1.Svetainės autovartai.lt  administracija perspėja,  kad mūsų svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai yra naudojami  tiesioginės rinkodaros tikslams. 3.2. Slapukais vadinami informaciniai elementai,  kurie persikelia iš autovartai.lt svetainės į vartotojų ir klientų kompiuterių standžiuosius  diskus. 4.Svetainės autovartai.lt klientų ir vartotojų atsakomybė ir įsipareigojimai 4.1. Svetainės vartotojai ir klientai prisiima atsakomybę pirkdami automobilių prekes ar talpindami skelbimus į svetainę autovartai.lt, kad jų pateikta informacija yra tikra, tiksli ir atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus. 4.2. Pagal šios svetainės taisykles svetainės vartotojai ar klientai naudodamiesi autovartai.lt  paslaugomis ar pirkdami prekes privalo sumokėti pagal svetainės numatytus įkainius ir per šioje  svetainėje numatytus terminus. 4.3.Už užsakytas ir  norimas įsigyti prekes svetainės klientai pagal šios svetainės taisykles privalo sumokėti svetainės paslaugų tiekėjui per vieną einamą kalendorinę parą . 4.4. Už internetinėje svetainėje autovartai.lt užsakytas prekes svetainės klientai ir vartotojai gali atsikaityti tik pagal šiose taikylėse nurodytas sąlygas. 4.5. Neapmokėjus už norimą įsigyti prekę per numatytą šiose taisyklėse laikotarpį svetainės kliento užsakymas yra anuliuojamas ir prekė pristatoma atgal į svetainės paslaugų tiekėjo bazę. 4.6. Svetainės autovartai.lt klientai ir vartotojai  privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės  duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. 4.7. Klientas, pateikęs užsakymą internetinėje parduotuvėje autovartai.lt, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka. 4.8. Klientui pasirinkus užsakomos prekės autovartai.lt  atstovų specialų patikrinimą, pristatymo laikas pailgėja 24 valandomis. (Prekės patikrinimo įkainis nustatomas individualiai pagal užsakomos prekės tipą) 4.9. Jei klientas bando pakenkti internetinės parduotuvės autovartai.lt darbo saugumui ar pažeidžia pirkimo – pardavimo taisykles svetainės paslaugų tiekėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti kliento galimybę naudotis internetinės parduotuvės ar automobilių pardavimo paslaugomis arba panaikinti kliento registraciją. 4.10. Su svetaine autovartai.lt  klientai ir vartotojai gali atsiskaityti už paslaugas arba prekes banko pervedimais pagal numatytus svetainės autovartai.lt įkainius. 4.11.Vartotojai ir svetainės klientai pateikdami savo asmeninius duomenis (telefono numerius, elektroninio pašto duomenis ir kita…) sutinka,  kad svetainės administracija juos pateiktų viešai ir kad jie būtų matomi ir pasiekiami tretiesiems asmenims kaip kontaktinė informacija dėl kliento ar vartotojo parduodamos prekės, paslaugos ar kitos srities svetainės darbo pobūdžio sferos ar kategorijos. 4.12. Vartotojai ar klientai patvirtindami, kad sutinka su svetainės taisyklėmis tuo pačiu sutinka, kad jiems registruojantis svetainės autovartai.lt  sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie autovartai.lt sistemos laiką ir datą. 4.13. Kiekvienas svetainės vartotojas ar klienas patvirtina, kad duomenys suvesti į svetainės autovartai.lt   informacinę sistemą yra teisingi. 5.Svetainės autovartai.lt administracijos įsipareigojimai ir sąlygos 5.1.Pagal šias svetainės taisykles autovartai.lt  administracija neatsako už  svetainės  kliento ar vartotojo patirtą  žalą,  jei tokia atsitiko dėl nenumatytų priežasčių kaip,  kad internetinio ryšio nutrūkimas, trečiųjų asmenų tyčinė ar netyčinė veikla, kuri gali suketi nenumatytas sąlygas dėl kurių svetainės vartotojas ar klientas patirtų nenumatytus nuostolius. 5.2. Pagal šios svetainės taisykles svetainės paslaugų tiekėjas įsipareigoja pristatyti klientui užsakytas prekes pagal kiekvieną sandorį individualiai numatytomis sąlygomis nurodytu kliento adresu per sutartą kliento ir autovartai.lt paslaugų tiekėjo terminą. 5.3. Į užsakomų svetainėje autovartai.lt prekių kainas pristatymo mokestis yra neįskaičiuotas. 5.4.Svetainės paslaugų tiekėjas pasilieka sau teisę laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės autovartai.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs klientams ir vartotojams. 5.5. autovartai.lt  svetainės administracija pasilieka sau teisę blokuoti ar visiškai panaikinti skelbimus nepadengdama vartotojui išlaidų jei svetainės kliento patalpinta informacija šioje svetainėje neatitinka Lietuvos Respublikos Įstatyme numatytu normų ir normatyvų. 5.6.Svetainės paslaugų tiekėjas įsipareigoja vartotojams suteikti sąlygas ir  galimybes patalpinti norimą informaciją ir parduodamų objektų nuotraukas per kiek įmanomą techniškai greitesnį laikotarpį. 5.7. Svetainės autovartai.lt administracija neprisiima atsakomybės jei redagavimo kodai patektų dėl techninės ar žmogiškosios klaidos į trečiąsias rankas ir būtų  panaudoti ne pagal kliento, vartotojo pageidavimus ar norus ar pagal administracijos sąlygas. 6.Parduodamų automobilių talpinimo sąlygos svetainėje autovartai.lt 6.1.Svetainės paslaugų tiekėjas įsipareigoja vartotojams suteikti sąlygas ir galimybes patalpinti norimą informaciją ir parduodamų objektų nuotraukas. 6.2.Nuo svetainės vartotojo ar kliento skelbimo patalpinimo ir apmokėjimo už šią paslaugą svetainės autovartai.lt administracijai, svetainės administracija įsipareigoja per 1 kalendorinę parą (per 24 valandas) patikrinti ir patalpinti vartojo skelbimo turinį ir nuotraukas į svetainės autovartai.lt serverio atminties modulį. 7.Vartotojų ir klientų teisės naudojantis autovartai.lt svetaine 7.1.Svetainės klientai ir vartotojai neturi galimybės po skelbimo patalpinimo keisti pagrindinės skelbimo informacijos ( parduodamos transporto kategorijos ,markės ir modelio duomenų). Skelbimas tokiu atveju privalo būti vartotojo iniciatyva panaikinamas ir vartotojo nuožiūra gali būti patalpinamas naujas skelbimas su nauja informacija. 7.2.Svetainės klientai ir vartotojai gali koreguoti kitą savo skelbimo informaciją (skelbimo galiojimo laikotarpiu) kituose numatytuose svetainėje autovartai.lt automobilių pardavimo punktuose. 7.3. Svetainės vartotojai privalo talpinti skelbimus tik tinkančiose ir pagal jų parduodamas transporto priemones atitinkančiose kategorijose. 7.4. Vartotojams talpinant skelbimus autovartai.lt svetainėje numatyta už vieno parduodamo objekto apmokėjimą įkelti  vieną transporto priemonę ar kitokios pardavimo, pirkimo, ar keitimo kategorijos objektą. 7.5. Svetainės autovartai.lt klientai ir vartotojai gali pateikti informaciją, kuri nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kuri neprieštarauja Lietuvos įstatymų moralės ir etikos normoms. 8.6. Vartotojams draudžiama talpinti svetainėje autovartai.lt skelbimus, nuotraukas ar kitą  informaciją, kuri būtų pavojinga arba kompiuterinių virusų formos ar pažeistų autorinės prekės ženklų ir kitokias teises numatytas Lietuvos Respublikos Įstatymais. 7.7.Administracija pasilieka sau teisę skelbimus neatitinkančius teisybės ar realybės blokuoti ir negrąžinti sumokėtos įmokos už vartotojo skelbimo patalpinimą su neadekvačia informacija. 7.8.Susidarius tokioms  aplinkybėms, kurios pažeidžia svetainės autovartai.lt taisykles, svetainės administracija apie tokias sankcijas informuoja vartotoją elektroniniu paštu, kuris buvo nurodytas patalpinant skelbimo informaciją. 7.9. Kiekvienam svetainės autovartai.lt vartotojui talpinančiam skelbimą ar skelbimus mūsų tinklalapyje bus suteikti skelbimų redagavimo kodai. 7.10. Kiekvienas svetainės vartotojas ar klientas patvirtina, kad duomenys suvesti į svetainės autovartai.lt informacinę sistemą yra tikri ir teisingi. 7.11. Pagal šias taisykles autovartai.lt  administracija svetainės vartotojams nesuteikia garantijų,  kad svetainės veikla vyks nenutrūkstamai ir sklandžiai. Įvykus techniniams ar kitiems nesklandumams svetainės administracija per kiek įmanomą trumpesnį  laikotarpį pašalins svetainės gedimus ir tęs svetainės darbą ir administravimą. 7.12. Tokiu atveju jei netikėtai nutrūktų svetainės veikla,  pagal šias taisykles svetainės administracija nekompensuos klientams ar vartotojams atsiradusių nuostolių dėl svetainės techninių sutrikimų ar kitokių nenumatytų priežasčių.  

  • Internetinės svetainės autovartai.lt reklamos ir kitos informacijos siuntimo sąlygos

  9.1 Svetainės autovartai.lt administracija pagal šias taisykles pasilieka sau teisę savo nuožiūra siųsti į elektroninius paštus prisiregistravusiems ir užsisakiusiems įvairias paslaugas svetainės vartotojams pasiūlymus dėl klientų skelbimų pratęsimų ir skelbimų atnaujinimų pranešimus. 9.2 Siųsti klientams į jų nurodytus  elektroninius paštus  reklaminius skelbimus, akcijų pranešimus ir įvairią informaciją susijusią su autovartai.lt veikla.  Klientams užsisakiusiems: NAUJAUSIŲ PARDUODAMŲ AUTOMOBILIŲ SKELBIMŲ PRENUMERATĄ: siųsti tą pačią informaciją kaip ir kitiems svetainės vartotojams, taip pat  informaciją iš įvairių nepriklausomų šaltinių apie naujausius svetainės autovartai.lt paslaugų ir prekių pardavimo skelbimus.